%infoBubbleValue_categoryName%
%infoBubbleValue_subcategory%
%infoBubbleValue_actionName%
%infoBubbleValue_price%

PRIAMA KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ

Finanzpartner reality ponúka svojim klientom možnosť odkúpenia ich nehnuteľností a to i nehnuteľností, ktoré sú zaťažené záložným právom, exekučným záložným právom, prípadne inými právami tretích osôb. Proces priamej kúpy je rýchly a transparentný. Po obhliadke a ocenení nehnuteľnosti nasleduje podpis dokumentov priamo medzi klientom a Finanzpartner reality. Priama kúpa nehnuteľností je vhodná najmä pre klientov, ktorí uprednostňujú veľmi rýchle získanie hotovosti pred klasickou, riadnou formou predaja za trhové ceny.